Kalendář akcí

Nejbližší akce

COMPOUNDING WORLD EXPO ESSEN 2023

14.-15.6.2023
Essen, Německo

Výstava Compounding World Expo představí celou řadu mezinárodních dodavatelů polymerových aditiv, strojů a vybavení pro kompaundaci i poskytovatelů souvisejících služeb. Vystavovat budou společnosti věnující se oboru kompaundů a pracující s materiály od polyolefinů a PVC, přes strojírenské plasty, TPE a koncentráty až po recyklaci plastů.

Tato prestižní akce sdružuje hráče ze všech sfér světa kompaundace a je tak ideálním místem kde rozšířit své obzory, navázat kontakty a získat přehled o nejnovějších inovacích v průmyslu.Těšíme se na viděnou u našeho stánku A723!

Číst více

Fakuma 2023

17.-21.10.2023
Friedrichshafen, Německo
Tento mezinárodní veletrh s zaměřením na zpracovávání plastů se v roce 2023 bude soustředit zejména na účinné využívání zdrojů, digitalizaci a udržitelnost v plastovém průmyslu. S 1470 mezinárodními vystavovateli, kteří prezentují nejnovější technologie, procesy a nástroje pro efektivní zpracování plastů, je tato událost nutností pro všechny hráče z oboru plastů s vizí do budoucna.

 
Číst více