Naše produkty

Elektrovodivé saze CHEZACARB® AC vznikají jako vedlejší produkt procesu označovaného jako „parciální oxidace“, při němž jsou ropné zbytky oddělovány v důsledku míchání kyslíku a páry při vysokých teplotách kolem 1300 °C.

Aplikace

Automobilový průmysl

Autokoberečky

Autokoberečky nebo podlážky s antistatickými vlastnostmi pro zajištění bezpečnosti v rizikových prostředích, kde je potřeba zabránit antistatickým výbojům.

Číst více

Kabely

Vysoké napětí, vodiče

ESD stínění vodičů a speciální kabely.

Číst více

Potrubní systémy

Zajištění bezpečné přepravy hořlavých kapalin nebo plynů díky zamezení elektrostatickým výbojům.
Číst více

Podlahy, extrudované desky

Podlahy

Brání zapálení jiskrou díky eliminování statických výbojů v nebezpečných prostředích (hořlavých, výbušných atd.).

Extrudované desky

Speciální desky nebo profily pro odstranění statických výbojů při přepravě nebo skladování citlivých materiálů.

Číst více

Pěny

ESD a antistatické obaly

ESD stínění a ochrana citlivých dílů (čipy, baterie) před statickým výbojem nebo elektrickými vlnami během výroby nebo přepravy.

Číst více

Vlákna pro 3D tisk

Lze použít pro speciální prototypy nebo jako ESD stínění pro telefonní a počítačové díly.
Číst více

Elektronika

ESD stínění

ESD stínění a ochrana citlivých dílů (čipy, baterie) před statickým výbojem nebo elektrickými vlnami během výroby nebo přepravy.

Číst více

Bezpečnost

Antistatická obuv

Bezpečnostní podrážky pro obuv pro nebezpečná prostředí, kde je třeba zamezit statickém výbojům.

Číst více