CHEZACARB® AC

HIGHLY ELECTROCONDUCTIVE CARBON BLACK
Saze CHEZACARB® AC se vyrábí zplyňováním těžkých ropných zbytků pomocí autotermické nekatalytické parciální oxidace v reaktorech SHELL. Vyrábí se ve formě pelet o velikosti 0,5 – 2,5 mm. Základní velikost částic je přibližně 20 nm. Tento výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Díky jejich jedinečné struktuře lze saze CHEZACARB®AC používat v kompozitních materiálech i v environmentální oblasti.