CHEZACARB® AC

VYSOCE ELEKTROVODIVÉ SAZE
Saze CHEZACARB® AC se vyrábí zplyňováním těžkých ropných zbytků pomocí autotermické nekatalytické parciální oxidace v reaktorech SHELL. Vyrábí se ve formě pelet o velikosti 0,5 – 2,5 mm. Skládá se z primárních částic, které jsou pevně vázané do agregátů. Naměřená velikost agregátů je přibližně od 60 nm. Tento výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). Výrobek nenaplňuje definici nanomateriálu dle nařízení (ES) č. 2018/1881. Díky jejich jedinečné struktuře lze saze CHEZACARB® AC používat v kompozitních materiálech i v environmentální oblasti.